♦ प्रतिष्ठा प्रारंभ ♦
ता. 07-08-2017
सोमवार

♦ प्रतिष्ठा विराम ♦
ता. 09-08-2017
बुधवार

♦ समय ♦
सुबह 7.00 से रात 10.00
♦ यजमान ♦
श्री कल्याणपर कच्छ कडवा पाटीदार सनातन सतपंथ समाज मु. पो. कल्याणपर, ता. नखत्राणा, जी. कच्छ (गुजरात)

एंव

समस्त सतपंथ परिवार
♦ VISITERS ♦

♦ स्थल ♦
श्री निष्कलंकी धाम
श्री कल्याणपर कच्छ कडवा पाटीदार सनातन सतपंथ समाज
मु. पो. कल्याणपर, ता. नखत्राणा, जी. कच्छ (गुजरात)
लाईव प्रसारण
संप्रक सुत्र
जियल चौधरी
+91 8976882324


रतीलाल गोराणी
+91 9426714782


जयसुख गोराणी
+91 9979859660


लयेश भगत
+91 9879668768


निकुंज गोराणी
+91 9429483338